kontakt

e-post: eva.m.rex@gmail.com
tel: 072-161 40 91

Om du är intresserad av att köpa något av mina verk är du välkommen att kontakta mig. Verken kostar mellan 400 och 2000 kr och är tryckta i upplagor om högst 60 exemplar.

kontakt